• Κύλινδρος μεταφορικού ιμάντα/Αδράγα μεταφοράς
  • Κύλινδρος μεταφορικού ιμάντα/Αδράγα μεταφοράς
  • Κύλινδρος μεταφορικού ιμάντα/Αδράγα μεταφοράς

Κύλινδρος μεταφορικού ιμάντα/Αδράγα μεταφοράς