• Κωνική επένδυση από κεραμικό ένθετο
  • Κωνική επένδυση από κεραμικό ένθετο
  • Κωνική επένδυση από κεραμικό ένθετο

Κωνική επένδυση από κεραμικό ένθετο